Hjemmeside » Spiselige haver » Hvad er tomatbladform - Håndtering af tomater med bladform

  Hvad er tomatbladform - Håndtering af tomater med bladform

  Bladform af tomat er forårsaget af patogen Passalora fulva. Det findes overalt i verden, overvejende på tomater, der dyrkes, hvor den relative fugtighed er høj, især i plastdrivhus. Lejlighedsvis, hvis forholdene er helt rigtige, kan bladform af tomat være et problem på markdyrket frugt.

  Symptomerne begynder som lysegrønne til gulligt pletter på øverste bladflader, der bliver en lysegul. Pletterne smelter sammen, efterhånden som sygdommen skrider frem, og løvet dør derefter. Inficerede blade krøller, visner og falder ofte fra planten.

  Blomster, stængler og frugt kan være inficeret, selvom det normalt kun er bladvæv, der påvirkes. Når sygdommen manifesterer sig på frugten, bliver tomater med bladform mørke i farve, læderagtige og rådne ved stammen.

  Behandling af tomatbladforme

  Patogenet P. fulfa kan overleve på inficeret planteaffald eller i jorden, skønt den oprindelige kilde til sygdommen ofte er inficeret frø. Sygdommen spredes af regn og vind, på værktøjer, tøj og via insektaktivitet.

  Høj relativ luftfugtighed (større end 85%) kombineret med høje temperaturer fremmer sygdommens spredning. Med det i tankerne, hvis du dyrker tomater i et drivhus, skal du opretholde nattetempe højere end udetemperaturer.

  Brug kun certificeret sygdomsfri frø eller behandlet frø ved plantning. Fjern og destruer alt afgrødeaffald efter høst. Sanér drivhuset mellem høstsæsoner. Brug blæsere og undgå overvanding for at minimere bladets vådhed. Indsæt og beskær planter for at øge ventilation.

  Hvis sygdommen opdages, skal du anvende et fungicid i henhold til producentens anvisninger ved det første tegn på infektion.