Hjemmeside » Spiselige haver » Hvorfor er min ærteplante gule årsager og behandling til gulning af ærterplanter

  Hvorfor er min ærteplante gule årsager og behandling til gulning af ærterplanter

  Der er flere muligheder for at besvare spørgsmålet, "Hvorfor er min ærtplante gul?" Fusarium-visne, rodrød, Ascochyta-blight og dunmug er alle svampe, der kan plage disse afgrøder og resultere i de gulning af ærterplanter.

  Fusarium visne - Fusarium-visne forårsager gulning af ærteplantenes løv, stunting og visne af hele planten. Stammens base påvirkes dog ikke. Svampen lever i jorden og kommer ind gennem rødderne af ærteplanten. Der er Fusarium-resistente sorter af ærter, der vil blive markeret med en F, som det tilrådes at plante, hvis dette ser ud til at være et problem i din have. Afgrødningsrotation og fjernelse og destruktion af inficerede planter er også afskrækkende for Fusarium-visnelse.

  Rotrot - Rotrot er også en jordbåret svamp, der påvirker ærter. Ærteplanter gule i bunden af ​​planten, stængler visne og dør til sidst tilbage. Sporer spredes gennem kontakt, vind og vand, og svampen overvintrer i haveaffald, og venter på at ramme nye planter om foråret. Forebyggende foranstaltninger til rodrødning er at plante i godt drænet jord, undgå overvanding, rotere afgrøder, give tilstrækkelig plads mellem planter, købe sygdomsfrie frø og / eller dem der er behandlet med et fungicid og fjerne og ødelægge påvirkede planter.

  Blå skimmel - Doldy skimmel forårsager anden misfarvning, men viser også som gulfarvede læsioner på ærterplanter med et gråt pulver eller skimmel på undersiden og mørke pletter på bælterne. For at udrydde denne svamp er luftcirkulation meget vigtig, roter afgrøder hvert fjerde år, opretholder en affaldsfri have, plantebestandigt frø og fjerner og ødelægger inficerede planter.

  Ascochyta blight - Til sidst kan Ascochyta-brystet skylde for, at en ærteplante bliver gul og døende. Endnu en svampesygdom og består af tre forskellige svampe, den over vintere i planteaffald eller kommer ind i haven om foråret i inficerede frø. Regn og vind om foråret tjener til at sprede infektionen til sunde planter. Symptomer på Ascochyta-blight varierer afhængigt af svampen, der forårsager infektionen, hvor som helst fra stilkemørkning, knoppedrop og gule eller brune pletter på løvet. For at håndtere Ascochyta-skidt skal du fjerne og bortskaffe inficerede planter, rotere afgrøder årligt og plante kommercielt dyrkede sygdomsfrie frø. Der er ingen resistente kultivarer eller fungicider til Ascochyta blight.

  Behandling af ærterplanter, der bliver gule

  De fleste årsager til gulning af ærter er svampe, og håndteringen af ​​dem alle er stort set den samme:

  • Vælg sygdomsresistente frøsorter
  • Planter i godt drænet jord og / eller i hævede senge
  • Brug mulch til at forhindre regn i at sprede jordbårne sporer til planterne
  • Hold dig ude af haven, når den er våd, så du ikke spreder sporer til planter
  • Fjern og bortskaf alt affald, især inficerede planter
  • Drej afgrøder (undgå at plante bælgplanter i det samme område tre år i træk)